คำขวัญของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

เรียนดี              สามัคคี         มีวินัย                รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

ความหมายคำขวัญ ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
เรียนดี :  มีความรู้ ความสามารถเยี่ยมในด้านวิชาการ  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ  ตลอดจนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
สามัคคี :  มีความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ไม่ทะเลาะหรือแตกแยกกัน
มีวินัย :  มีระเบียบวินัยดี  มีความประพฤติเรียบร้อยทั้งกาย วาจา ใจ
รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ :  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: